Technológie,
ktoré pracujú za vás

Systémová architektúra

Cequence je webová aplikácia postavená na bezpečnej a stabilnej architektúre, ktorá umožňuje rýchle nasadenie riešenia u zákazníka a poskytuje aj priestor na prispôsobenie sa špecifickým potrebám.

Umelá inteligencia

Objavte priestor na zlepšenie, získajte dáta a rozhodujte sa efektívnejšie vďaka technológiám spracovania prirodzeného jazyka (Natural Language Processing), strojového učenia (Machine Learning) a umelej inteligencie (Artificial Intelligence).

Jednoduchá integrácia

Cequence jednoducho zapadne do vašej IT infraštruktúry a bezproblémovo ho prepojíme s nástrojmi a riešeniami, ktoré využívate už dnes. Naše API rozhranie možno konfigurovať tak, aby prijímalo či odosielalo dáta takmer s akýmkoľvek iným softvérovým nástrojom.


Technológie

Využite naše pokročilé, no cenovo dostupné riešenie v používateľsky intuitívnom a vysoko bezpečnom prostredí. Objavte funkcionality, ktoré umožňujú vášmu tímu vytvárať, vyjednávať, uzatvárať a monitorovať všetky zmluvy digitálne a na jednom mieste. Naše riešenie pracuje i v prostredí prémiového cloudu (AWS), ktoré klientom poskytuje väčšiu flexibilitu, škálovateľnosť a najmä spoľahlivosť.

Prepojenia

Ťahajte dodávateľské informácie z ERP sytému. Aktualizujte zoznam používateľov prostredníctvom active directory integrácie. Upravujte, komentujte a spolupracujte na dokumentoch online v MS Word (Office 365). Exportujte dáta a reporty do Excelu. Dostávajte upozornenia na zmeny v projekte, úpravy v dokumentoch, na komentáre a nové úlohy v Slack. Podpisujte dokumenty cez DocuSign a Adobe Sign. Posielajte všetky dáta v reálnom čase do vášho Data lake. Cequence používa REST(ful) API na prepojenie s inými nástrojmi.

Workday

Workday

SAP

SAP

Salesforce

Salesforce

Slack

Slack

Jira

Jira

MS Word

MS Word

Oracle

Oracle

Adobe Sign

Adobe Sign

Zoom

Zoom

MS Outlook

MS Outlook

Sila umelej inteligencie

Budúcnosť kontrakt manažmentu je hnacím motorom nášho technologického pokroku. Preto neustále sledujeme najnovšie pokroky v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka. Už dnes naši zákazníci využívajú extrakciu dát a sémantické vyhľadávanie. Umelá inteligencia za vás prečíta dokumenty a extrahuje kľúčové informácie ako sú cena, kategória, informácie o dodávateľovi a ďalšie. Práca s vašim zmluvným archívom je zrazu prechádzka ružovou záhradou.

Prístup

Riešenie Cequence pracuje v prostredí Amazon Web Services (AWS). V prípade špecifických požiadaviek ho vieme premigrovať do iného cloudu alebo aj na vaše interné servery (on-premise). Pre používateľov je Cequence dostupný cez internetový prehliadač a prihlasovanie je zabezpečené prostredníctvom jednotného prihlásenia (Single-Sign-On).

Google
Chrome 73+

[object Object]

Internet
Explorer 11+

[object Object]

Mozzila
Firefox 64+

[object Object]

Apple
Safari 10+

[object Object]

Microsoft
Edge

[object Object]

Ste pripravení zjednodušiť svoju prácu vďaka modernému smart riešeniu?

Pridajte sa k našim spokojním zákazníkom a posuňte svoj kontrakt manažment o krok do budúcnosti.

50 000+ ľudí sa denne spolieha na Cequence

DellIntelscantraxx